API

API (Application Programming Interface) eshopu jansen-display.cz umožňuje vytvářet nové objednávky a zjišťovat stav již vytvořených objednávek.

API je zabezpečené pomocí přihlašovacích údajů používaných při běžném přihlašování na eshop.

Funkce

Vložení objednávky

URL : www.jansen-display.cz/api/order/add

Vstup : XML soubor odpovídající schématu order_api_request.xsd

Výstup : XML soubor odpovídající schématu  order_api_response.xsd

Struktura vstupu :

 • order  - povinné
  • user  - zákazník nebo dodavatel - povinné
   • email - registrovaný email  - povinné
   • password -heslo k přístupu na eshop - povinné
  • customer - povinné
   • company - povinné pokud jde o firmu
    • name - název firmy (120) - povinné
   • person  - povinné
    • firstname (32) - povinné
    • lastname (32) - povinné
   • delivery_address - povinné
    • street - ulice a č.p. (128) - povinné
    • city - město (128) - povinné
    • postcode   - PSČ bez mezer - povinné
    • country_code - CZE/ SVK - povinné
    • telephone (45) - povinné
    • address_specification - upřesnění dodací adresy
   • email - T&T email
 • products  - povinné
  • product - pro každý objednávaný produkt - povinné
   • code - kod produktu - povinné
   • quantity - počet kusů - povinné
 • payment_type - cash_on_delivery : dobírka / bank_transfer : bankovní převod / invoice : faktura - povinné
 • currency - CZK  /  EUR - povinné
 • shipping_type delivery  : doručení na adresu /  pick_up  : vyzvednutí v  Přestanově - povinné
 • note
 • delivery_note - url souboru s vlastním dodacím listem
 • delivery_date - datum požadovaného doručení ve formátu d.m.Y
 • external_id (50) - vaše ID objednávky

 

Struktura výstupu :

 • result
  • success - 0 : neúspěšný požadavek / 1 : úspěšný požadavek
  • error_code - pokud success == 0
  • error_message - pokud success == 0
  • order - pokud success == 1
   • currency_code - CZK  /  EUR
   • order_id
   • total
    • price_products_without_tax - cena produktů bez daně
    • price_shipping_without_tax - cena dopravy bez daně
    • price_with_tax - cena produktů i dopravy s daní
   • products 
    • product  - pro každý objednaný produkt
     • code - kod produktu
     • quantity - objednané množství
     • price_without_tax - jednotková cena bez daně
     • price_with_tax - jednotková cena s daní
     • total_without_tax - cena za všechny kusy bez daně
     • total_with_tax - cena za všechny kusy s daní

 

Získání stavu objednávky

URL : www.jansen-display.cz/api/order/status

Vstup : XML soubor odpovídající schématu order_status_api_request.xsd

Výstup : XML soubor odpovídající schématu  order_status_api_response.xsd

Struktura vstupu :

 • order
  • user
   • email - email požitý při registraci
   • password - heslo používané pro přistup do eshopu
  • order_id - id objednávky získané při založení objednávky

 

Struktura výstupu :

 •  result
  • success - 0 : neúspěšný požadavek / 1 : úspěšný požadavek
  • error_code - pokud success == 0
  • error_message - pokud success == 0
  • order - pokud success == 1
   • order_id
   • status_id
   • status_label
   • internal_id - id objednávky použitelné při komunikaci s back officem Jansen Display